arbetetsmarknad.se

Mottagna tummar upp41
Motagna tummar ner27
Karma:15 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (110)

1

29 Thumbs up   14 Thumbs down

marknadskrafter


 Tillgång och efterfrågan som bestämmer priset på en vara eller på arbetskraft.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

låglönepott


 En modell som LO-förbunden använt för att höja de lägsta lönerna. På de avtalsområden som har en stor andel lågavlönade ska facket få kräva större löneökningar än på andra avtalsområden.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

reallöneökning


 Lönerna ökar mer än inflationen, vilket innebär att anställda får mer pengar att röra sig med.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

strejkbrytare


 Person som utför arbete trots att strejk råder. Även kallad svartfot.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

lönenormering


 Det kollektivavtal som sluts först blir en norm för löneökningarna i de övriga avtalen.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

medarbetaravtal


 Gemensamt avtal som gäller både arbetare och tjänstemän på en arbetsplats.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

märket


 Löneökningarna i det avtal som sluts först sätter nivån, blir ett märke, för lönerna i övriga avtal. Arbetsgivarna hävdar att märket innebär att alla kostnadsökningar i alla avtal ska vara lika med märkets procenttal.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

nattmangling


 När förhandlingarna i slutskedet drar ut på tiden så att de fortsätter långt in på natten.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

reallön


 Lön i förhållande till prisnivån.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

visstidsanställning


 Anställning som upphör ett bestämt datum, till skillnad från tillsvidareanställningen. I las finns tre typer av tillfälliga anställningar: allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. LO-förbunden vill begränsa möjligheten att stapla olika sorters visstidsanställningar på varandra.
Källa: arbetetsmarknad.se (offline)


För att se alla definitioner för 110, logga in!