bolagslagret.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (44)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ordlista


Begrepp runt lagerbolag
Källa: bolagslagret.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.
Källa: bolagslagret.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieägare


Fysisk person eller juridisk person (företag) som äger aktier i ett aktiebolag
Källa: bolagslagret.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiebok


Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Källa: bolagslagret.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiebolag


Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor. [..]
Källa: bolagslagret.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiekapital


Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor för privata aktiebolag.
Källa: bolagslagret.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

årsredovisning


Ett aktiebolag ska varje år avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt eventuellt en finansieringsanalys.
Källa: bolagslagret.se (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagslagret.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beslutsför styrelse


Vid ett styrelsemöte där minst hälften av antalet ledamöter är närvarande blir styrelsen beslutsför. Det innebär att styrelsen kan fatta giltiga beslut.
Källa: bolagslagret.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bilfirma


Du kan välja att bedriva en viss del av bolagets verksamhet under en särskild benämning och skydda detta namn genom att registrera en bifirma för ditt aktiebolag. En bifirma ska avse en del av bolagets verksamhet och får inte innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. I övrigt gäller samma regler som för bolagets huvudfirma.
Källa: bolagslagret.se (offline)


För att se alla definitioner för 44, logga in!