bostad.skanska.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (19)

1

1   0

byggnorm


Dagens byggnorm utgår från BBR, Boverkets byggregler, och är en samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. BBR innehåller krav och råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning.
Källa: bostad.skanska.se

2

1   0

kallras


När luften utanför ett fönster är kall, kyler rutan i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Kall luft är tyngre än varm luft och gör att den nerkylda luften sjunker mot golvet. Då upplevst rummet som dragigt. Kallras är ett vanligt problem i äldre byggnader där fönstren är dåligt isolerade.
Källa: bostad.skanska.se

3

0   0

besiktning


Innan vi lämnar över ditt nya hem i dina händer, kommer en oberoende besiktningsman att säkerställa att allt fungerar precis som det ska.
Källa: bostad.skanska.se

4

0   0

brandcell


Ett avgränsat utrymme i en byggnad som skall tåla en brand under en viss tid för att förhindra spridning av brand och brandfarliga gaser. Gränserna för brandcellen är utrymmets väggar, tak och golv.
Källa: bostad.skanska.se

5

0   0

byggfelsförsäkring


När byggnaden har slutbesiktigats finns en tioårig byggfelsförsäkring som skyddar dig om det upptäcks fel i byggnadens konstruktion, material eller utförande, eller skada på grund av fel i utförandet. Lagen om byggfelsförsäkring upphörde den 1 juli 2014, hus och bostadsrätter som är byggstartade efter detta har inte byggfelsförsäkrin [..]
Källa: bostad.skanska.se

6

0   0

elcentral


Elcentral, gruppcentral, (även kallat proppskåp eller säkringsskåp), är en elteknisk installation som består av ett skåp med flera säkringar i. Den sitter normalt placerad i hallen, källaren, grovköket eller garaget, och är den punkt varifrån elledningar förgrenas till olika delar av bostaden.
Källa: bostad.skanska.se

7

0   0

entreprenadkontrakt


Ett kontrakt upprättat med entreprenör avseende byggnation av den aktuella anläggningen eller byggnaden. 
Källa: bostad.skanska.se

8

0   0

fx-ventilation


Ventilationssystem med mekanisk frånluft och tilluft genom ventiler i ytterväggen (vanligtvis bakom radiator). Värmeåtervinning av från luften går till uppvärmning av byggnaden. 
Källa: bostad.skanska.se

9

0   0

ftx-ventilation


Fungerar som FX-ventilation fast tilluft sker mekaniskt genom luftdon i tak eller vägg.
Källa: bostad.skanska.se

10

0   0

förhandsavtal


Ett bindande avtal som innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta lägenheten med bostadsrätt till förhandstecknaren, vilken i sin tur förbinder sig att köpa bostadsrätten. I samband med tecknandet erläggs en del av priset, normalt runt 2,5% av priset (insats+upplåtelseavgift). 
Källa: bostad.skanska.se


För att se alla definitioner för 19, logga in!