butiksbanken.se

Website:http://www.butiksbanken.se
Mottagna tummar upp15
Motagna tummar ner6
Karma:10 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (113)

1

3   0

transparens


Ett begrepp som blivit vanligt och som beskriver omvärldens möjligheter till insyn i ett företag eller en verksamhet. En hög grad av transparens innebär att företagets löften, verksamhet, policys och åtaganden är väl synliga och tydiga för kunder och omvärlden.
Källa: butiksbanken.se

2

2   0

differentiering


En strategi för hur man ska konkurrera på en konkurrensutsatt marknad genom att särskilja sig. Man kan vara unik eller bäst inom något område. Det kan gälla en exceptionell servicenivå, utmärkande design eller förpackning av en vara, ett unikt varumärke eller en unik produkt.
Källa: butiksbanken.se

3

2   0

marknadsföring


Alla åtgärder riktade mot kunder i syfte att tillgodose deras behov på ett sådant sätt att butikens lönsamhetsmål kan uppnås. Marknadsföring handlar om att möta kundens efterfrågan av en viss produkt, till ett visst pris, att göra den tillgänglig på rätt plats, och att stötta med både butiks- och marknadskommunikation, som exempelv [..]
Källa: butiksbanken.se

4

2   1

riktpris


Ett pris som leverantören sätter som vägledande gentemot konsument. Riktpris ska kunna överskridas eller underskridas.
Källa: butiksbanken.se

5

1   0

affärsidé


Berättar om vad företaget/ butiken ska erbjuda till vem, och på vilket sätt, för att vara lönsam.
Källa: butiksbanken.se

6

1   0

affärsplan


En plan för hur ett företag ska göra affärer och som beskriver hur alla delar av ett företag ska driva sin verksamhet. Görs ofta på flera års sikt.
Källa: butiksbanken.se

7

1   0

erbjudande


Den helhet som företaget erbjuder kunden: produkter, design, kvaliteter, egenskaper, förpackning, pris och service.
Källa: butiksbanken.se

8

1   1

koncept


En genomtänkt helhetslösning av till exempel en butik. Butikskonceptet är allt som möter besökaren i butiken: butiksplanering och inredning, sortiment, kundbemötande, exponering.
Källa: butiksbanken.se

9

1   0

störtexponering


Större, tydlig och plockvänlig exponering med mycket varor. Varorna exponeras "huller om buller" i öppet ställ, ofta golvställ.
Källa: butiksbanken.se

10

1   0

swot-analys


SWOT är en förkortning av engelska Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) and Threats (Hot). SWOT-analys används när man vill analysera en verksamhet såväl som ett projekt eller en kampanj. SWOT kan med fördel användas som inledande analys vid ett idémöte eller i arbetet med att tar fram en marknadsplan.
Källa: butiksbanken.se


För att se alla definitioner för 113, logga in!