energi.savsjo.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner2
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (55)

1

1   0

huvudsäkring


Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.
Källa: energi.savsjo.se

2

1   0

slutfaktura


Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett elhandelsavtal.
Källa: energi.savsjo.se

3

0   0

abonnemang


Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.
Källa: energi.savsjo.se

4

0   0

allmänna avtalsvillkor


En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.
Källa: energi.savsjo.se

5

0   0

anläggning


Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.
Källa: energi.savsjo.se

6

0   0

anläggningsadress


Gatuadressen till din anläggning.
Källa: energi.savsjo.se

7

0   0

anläggnings id


En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.
Källa: energi.savsjo.se

8

0   0

anvisat elhandelsföretag


Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.
Källa: energi.savsjo.se

9

0   0

användning;avläst


Den el du har använt enligt avläst mätarställning.
Källa: energi.savsjo.se

10

0   0

användningsprofil eller -kurva


Visar hur din användning av el varierar under året.
Källa: energi.savsjo.se


För att se alla definitioner för 55, logga in!