halmstadsnaringsliv.se

Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (77)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kalenderår


1 januari–31 december
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktie


ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiebolag


företagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder Ett aktiebolag är en juridisk person. I vissa fall kan styrelsen eller delägarna ha personligt ansvar. Läs mer om aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktiekapital


pengar eller egendom som behövs för att starta ett aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieteckning


skriva sin namnteckning vid det antal aktier som man ska köpa i ett aktiebolag, i samband med att aktiebolaget bildas eller att en nyemission sker
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktieägare


person eller företag som har aktier i ett aktiebolag
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ansvarsfrihet


att aktieägarna vid bolagsstämman godkänner styrelsens och verkställande direktörens skötsel av företaget under det gångna året.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

apportegendom


annan tillgång än pengar som en person för över till ett företag som betalning för aktier. Apportegendom kan exempelvis vara en bil eller en fastighet.
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auktoriserad revisor


revisor som har ekonomie magisterexamen eller utvidgad ekonomie kandidatexamen, fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen från Revisorsnämnden
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

avstämningsdag för aktieägare


den dag en aktieägare ska vara registrerad för en aktie för att exempelvis ha rätt att vara med på bolagsstämman, få utdelning eller delta i en beslutad nyemission B bankintygintyg
Källa: halmstadsnaringsliv.se (offline)


För att se alla definitioner för 77, logga in!