itmastaren.se

Website:https://www.itmastaren.se/
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner0
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (24)

1

0   0

centraldrift


Centraldrift är i IT-driftsammanhang ett begrepp som inte används i någon större utsträckning längre. Centraldrift syftar oftast på användandet av tekniker för att, som namnet antyder, centralisera IT-driftfunktioner. Bästa sättet att centralisera IT-drift i dag är att använda sig av terminalserverteknik. Önskar man dessutom de förd [..]
Källa: itmastaren.se

2

0   0

citrix


IT-outsourcingtjänsten Total Outsourcing från IT-mästaren använder Citrix programvaror för att göra centralt, i IT-mästarens driftmiljö installerade applikationer, åtkomliga över Internet för användaren. Kunskap kring Citrix produkter är en av IT-mästarens mer centrala kompetensområden.Citrix Systems är ett amerikanskt mjukvaruföre [..]
Källa: itmastaren.se

3

0   0

cloud computing


Cloud Computing är det engelska ordet för molntjänst. Cloud Computing bygger på att data tilldelas internetanslutna datorer vid behov ungefär som elektrisk ström via elnätet.I början av 80-talet gick IT-användningen från stordatorer till klient-server och nu till molntjänster/Cloud Computing. Cloud Computing är ett paradigmskifte på fl [..]
Källa: itmastaren.se

4

0   0

co-location


Med Co-location menas i IT-världen samlokalisering av servrar och annan driftutrustning hos en leverantör med drifthallskapacitet. IT-mästaren är ett exempel. För oss på IT-mästaren är Co-location synonymt med Hosting. Dvs en kund placerar sin utrustning så som servrar i en drifthall för att få tillgång till skalskydd så som larm, UPS [..]
Källa: itmastaren.se

5

0   0

dedikerad server


Dedikerad server innebär att en verksamhet istället för att äga och hantera egna servrar, köper servern som en tjänst av en leverantör. Servern är då lokaliserad i leverantörens driftmiljö och anslutning mot servern sker över Internet eller direktförbindelse sk punkt till punktförbindelse. En dedikerad server kan vara en fysisk serve [..]
Källa: itmastaren.se

6

0   0

fjärrskrivbord


Fjärrskrivbord syftar oftast på Microsofts protkoll för fjärrstyrning av program, kallat Remote Desktop. Remot Desktop hette tidigre rätt och slätt Microsoft Terminal Server. Remote Desktop ingår i Microsofts operativsystem. Remote Desktop är, precis som det tidigare namnet beskriver; en Terminalservertjänst / eller protokoll. L [..]
Källa: itmastaren.se

7

0   0

hosted exchange


Hosted Exchange är ett branschuttryck som beskriver att e-postserver/ grupprogramvaran Microsoft Exchange Server levereras som en "hostad" tjänst. Dvs leverantören tillhandahåller e-postservern och all tillhörande funktionalitet, istället för att slutkunden investerar i hårdvara och licenser själv. Nu aktuell produktionsversion [..]
Källa: itmastaren.se

8

0   0

imap


Inteternet Message Access Protocol (IMAP) är ett kommunikationsprotokoll för e-postservrar. Imap är en vidareutveckling av ett annat e-post protokoll; POP 3. Jämfört med POP 3 har IMAP mer utvecklad funktionalitet avsende en rad saker som gör e-posttjänster baserade på IMAP något lite mer jämförbara med Microsofts e-postprogram Exchan [..]
Källa: itmastaren.se

9

0   0

it på kran


IT-på kran är en något åldersstigen benämning för att köpa IT som en avtalad, outsourcad tjänst. Som brukligt i IT-branschen finns det ingen entydig definition och olika leverantörer har kallat sinsemellan helt olika tjänster för IT-på kran. För oss på IT-mästaren är IT-på kran att definera som en en IT-drift tjänst som kun [..]
Källa: itmastaren.se

10

0   0

it-som tjänst


IT-som tjänst kan rymma en rad olika IT-driftlösningar. Begreppet syftar på att ett företag köper sin IT-drift som en outsourcad funktion. Dvs leverantören av IT-drifttjänsten och kunden a [..]
Källa: itmastaren.se


För att se alla definitioner för 24, logga in!