msdk.se

Mottagna tummar upp2
Motagna tummar ner0
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (75)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dragga


När ett fartygs ankare släpar längst sjöbotten. Kan även betyda att med en dragg försöka fånga ett föremål på botten.
Källa: msdk.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

flaggspel


Flaggstången längs akterut där nationalitetsflaggan förs.
Källa: msdk.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akterlanterna


Vit ljus, synligt runt om, Ska hissas när man ligger för ankar.
Källa: msdk.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akter


Bakre delen på båten.
Källa: msdk.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akterlik


Aktre kanten på ett segel. Går från fallhornet till skothornet.
Källa: msdk.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ankare


Ett föremål vars syfte är att fällas/hivas överbord för att sedan fästa i sjöbotten för att hålla fast ett fartyg.
Källa: msdk.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backsteg


Ett stag, som stagar masten akterifrån och förhindrar rörelse föröver.
Källa: msdk.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

block


Anordning som tågen löper över en eller flera skivor, fördelar kraften så att man med mindre kraft kan flytta den part som blocket är fäst vid.
Källa: msdk.se (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bomrack


Skotring i vilken skottaljan fästs.
Källa: msdk.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

backslag


Inombordsmotorns växellåda.
Källa: msdk.se (offline)


För att se alla definitioner för 75, logga in!