nat.bengtsfors.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp1
Motagna tummar ner1
Karma:1 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (55)

1

1   0

schablonberäkning


Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Denna typ av beräkning upphör senast 1 juli år 2009.
Källa: nat.bengtsfors.se

2

0   0

abonnemang


Den avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätföretaget.
Källa: nat.bengtsfors.se

3

0   0

allmänna avtalsvillkor


En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.
Källa: nat.bengtsfors.se

4

0   0

anläggning


Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.
Källa: nat.bengtsfors.se

5

0   0

anläggningsadress


Gatuadressen till din anläggning.
Källa: nat.bengtsfors.se

6

0   0

anläggnings id


En kod för din elanläggning som elnätföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.
Källa: nat.bengtsfors.se

7

0   1

avläsning


En avläsning av mätarställningen på din elmätare.
Källa: nat.bengtsfors.se

8

0   0

avläsning; fjärr


Automatisk avläsning av din elmätare.
Källa: nat.bengtsfors.se

9

0   0

avläsning; manuell


Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätföretag läser av mätaren.
Källa: nat.bengtsfors.se

10

0   0

avläsning; själv


När du själv läser av mätarställningen och meddelar ditt elnätföretag.
Källa: nat.bengtsfors.se


För att se alla definitioner för 55, logga in!