ovikenergi.se

Website:https://www.ovikenergi.se
Mottagna tummar upp8
Motagna tummar ner14
Karma:-7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (63)

1

3   9

twh


Förkortning av terawattimme, d.v.s. 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 000 wattimmar.
Källa: ovikenergi.se

2

2   4

gwh


Förkortning av gigawattimme, dvs. 1 000 000 000 wattimmar. 1 GWh motsvarar ungefär energiförbrukningen för 50 normalstora villor under ett år.
Källa: ovikenergi.se

3

2   0

kulvert


Täckt underjordisk kanal eller gång. En kulvert används för att distribuera fjärrvärme eller vatten eller för underjordisk gångtrafik mellan olika byggnader till exempel.
Källa: ovikenergi.se

4

1   0

mw


Förkortning av megawatt = 1 000 kW = 1 000 000 watt.
Källa: ovikenergi.se

5

0   0

ampere


Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme 20-25 A.
Källa: ovikenergi.se

6

0   0

anläggnings-id


En benämning på din elanläggning. Elnätsföretaget använder den för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggningsidentitet (ofta förkortat anl-id) på din faktura. Tillsammans med din områdesidentitet (omr-id) ska detta vara en unik identifikation, så att elleverans och fakturering sker på rätt sätt.
Källa: ovikenergi.se

7

0   0

anvisat elhandelsföretag


Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av din nätägare.
Källa: ovikenergi.se

8

0   0

bar


Enhet för tryck. Ett tryck på åtta bar är ett tryck som är åtta gånger högre än ett vanligt lufttryck.
Källa: ovikenergi.se

9

0   0

beräknad årsförbrukning


De antal kWh, det vill säga den energi i form av el och värme, som du beräknar göra av med under året.
Källa: ovikenergi.se

10

0   0

biobränsle


Bränsle som är organiskt och förnybart, t.ex. träd, ved, bark, flis, grot (grenar och toppar) eller växter.
Källa: ovikenergi.se


För att se alla definitioner för 63, logga in!