talosanalytics.se

Woonplaats:1
Mottagna tummar upp0
Motagna tummar ner1
Karma:0 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (24)

1

0   0

hem


Så fungerar det
Källa: talosanalytics.se

2

0   0

hävstång


Med optioner får du även en så kallad hävstångseffekt. När du köper en aktie köper du en andel i ett företag och när du köper en standardiserad option motsvarar den alltid 100 aktier.  En option kan kosta alltifrån några öre medan den underliggande aktien kan kosta tiotals kronor. Om aktien stiger måttligt kan en köpoption i den underliggande aktie [..]
Källa: talosanalytics.se

3

0   0

premien


Är den ersättning som utfärdaren får för att han/hon tar på sig en skyldighet att köpa eller sälja optioner. På samma sätt som premien för en trafikförsäkring höjs för en förare som ofta krockar, ökar en optionens premie ju högre sannolikheten är att optionen kommer att ha ett värde på lösendagen (ett realvärde) eftersom utfärdaren vill ha mer beta [..]
Källa: talosanalytics.se

4

0   0

köpoption


Köpoption, eller ”call”  ger innehavaren rättigheten – men inte skyldigheten -att köpa en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. 
Källa: talosanalytics.se

5

0   0

säljoption


ger innehavaren rättigheten - men inte skyldigheten - att sälja en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. Säljoptioner kallas även för ”puts”.
Källa: talosanalytics.se

6

0   1

utfärdare


Har endast skyldigheten - men inte rättigheten - att sälja aktier till köpoptionsinnehavaren och skyldighet – men inte rättigheten - att köpa aktier av säljoptionsinnehavaren om innehavaren begär detta senast slutdagen. Som kompensation för att avsäga sig rättigheten, erhåller utfärdaren premien.
Källa: talosanalytics.se

7

0   0

säkerhetskrav


För att kunna ersätta innehavaren vid en ev. lösen måste utfärdaren ha tillgång till medel. Detta är ett säkerhetskrav, dvs. en garanti för att utfärdaren kommer att kunna fullfölja sina skyldigheter mot innehavaren. Denna säkerhet kan bestå av kontanter eller värdepapper. Säkerhetskravet ställs även för att Nasdaq OMX ska kunna garantera en effekt [..]
Källa: talosanalytics.se

8

0   0

standardiserade optioner


De optioner som finns tillgängliga för handel på börsen kallas standardiserade optioner.
Källa: talosanalytics.se

9

0   0

löptiden


Är den tid som optionskontraktet finns tillgänglig för handel.
Källa: talosanalytics.se

10

0   0

slutdagen


infaller vanligtvis den 3:e fredagen i respektive slutmånad, utom vissa undantagsfall. Om den 3:e fredagen skulle vara en helgdag infaller slutdagen på närmast föregående handelsdag. 
Källa: talosanalytics.se


För att se alla definitioner för 24, logga in!