Betyder ÅDT
Vad betyder ÅDT? Här finner du 2 definitioner av ÅDT. Du kan även lägga till betydelsen av ÅDT själv

1

1   0

ÅDT


Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn. Årsdygnstrafiken kan användas som [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

ÅDT


Årsdygnstrafik
Källa: projektering.nu

Lägg till betydelsen av ÅDT
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Energibesparing Johan Lindh >>