Betydelse-definition.com

På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! Lägg till betydelse.


Sök i 3.564.627 betydelserSenaste definitionerna

0 Upp,3 Ner

ville


Kungen, legenden. Han har oftast stor dase och är bäst på allt, bättre än Niklas Felix o Samuel så get rekt
 Ville Slå på 2016-03-24

1 Upp,2 Ner

Fångeshandling


Kort sagt: En skriftlig handling som styrker en persons äganderätt (fång) till viss egendom.
De flesta associerar ordet med ett köpebrev vilket styrker äganderätten för den nya ägaren vid förvärv av fast egendom. Fångeshandlingar finns även i andra sammanhang såsom ett testamente vilket styrker arvtagarnas respektive äganderätt till viss egendom eller ett gåvobrev, pantbrev etc.

Dessa finns då somliga anser sig ha rätt till en bit av allas jord genom en text på en bit papper. Det råder delade meningar om huruvida någon egentligen kan besitta äganderätt över jord.
Fastighetsjurist Slå på 2016-03-19

1 Upp,0 Ner

Cedergren


Namnet Cedergren kommer ifrån trädet ceder.
Äkta" ceder (släktet Cedrus) växer vid Medelhavet och öster därom.
Träd är en symbolik för vishet, styrka och odödlighet.
Cedergren Slå på 2016-03-17

0 Upp,1 Ner

Java Spaces


render-triggers:
#- playermove
#- playerjoin
- blockplaced
- blockbreak
- leavesdecay
- blockburn
- chunkgenerated
- blockformed
- blockfaded
- blockspread
- pistonmoved
- explosion
#- blockfromto
#- blockphysics
- structuregrow
- blockgrow
Anonym Slå på 2016-03-16

0 Upp,0 Ner

Social död


Social död. Innebär att du förlorar din status, ställning i det sociala livet och blir utfryst.

Fenomenet "Social död" sker när något enligt sedvänja/norm överträds/bryts inom det befintliga sociala "rummet"/gruppen/kretsen.
Anonym Slå på 2016-03-14

0 Upp,1 Ner

vrf


Vrf är en förkortning för varför. lalalalalalalalalalalalalalalalalalala
nonno Slå på 2016-02-26

2 Upp,0 Ner

Gröntvättning


Greenwashing, grönmålning eller gröntvättning innebär att den som bedriver miljöfarlig, eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring. De kan framhäva någon miljöåtgärd de gjort, som dock kan vara obetydlig jämfört med andra miljöstörningar företaget orsakar.
Anonym Slå på 2016-02-25

0 Upp,2 Ner

Träningsbelastning


Patata patata pratstund vid den gamla goda Ångermanland i den med en orre Hasses att du har du minst anar det var det du länk i ph för att ni får se om du vill ha något att göra mål och hård kritik av Israel är du ghetto i ph förutom sned och det finns en hel dag i ph för en orre Harald Cederlund och jag vet att det var en potatis skulle jag är du ghetto och jag vet inte
 batata Slå på 2016-02-24

0 Upp,0 Ner

väbel


Hej, eftersom jag är en av de sista väblarna i svenska armen så kan jag berätta att jag var Bataljonsplatschef med ansvar för millitärsäkerhet. Utbildad på I11 och I3 i början på åttiotalet.
Grad : Sergant. Närstridsutbildad.
 Patrik B Slå på 2016-02-02

0 Upp,1 Ner

Subklinisk


Inflammationen är så lindrig att man inte fäster uppmärksahet vid den
Rafaela Slå på 2016-02-02

0 Upp,0 Ner

väbel


Är en benämning inom militären som ansvarar för skydd och säkerhet i fält, som sergeant som befälsgrad, vanligtvis inom sjukvården i fält.
 michael7890 Slå på 2016-01-28

0 Upp,0 Ner

väbel


Fick benämningen väbel som ansvarig för skydd och säkerhet vid senaste repmånad 1992 som serg.
 michael7890 Slå på 2016-01-28

0 Upp,0 Ner

väbel


Jag fick benämning väbel som ansvarig för skydd och säkerhet ute i fält i det militära år 1992
michael Slå på 2016-01-28

0 Upp,2 Ner

desarmera


Desarmerande massage eller process, använd i exempelvis nytantrisk och nyshamanska sammanhang där syftet är att eliminera pansar som individen byggt upp i form av smärtpunkter som försvar i och med stressande eller traumatiserande upplevelser. Ofta används engelskans desarmoring till en försvenskad desarmorering men det finns redan en grammatiskt korrekt svensk form av ordet: desarmering eller avväpning.
helena.sundman Slå på 2016-01-17

0 Upp,1 Ner

Lidelse


En dominerande passion för något, som i djupet av själen bottnar i skuld, offer, martyrskap.
Marianne Berglund Slå på 2016-01-15