Betydelse-definition.com

På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! Lägg till betydelse.


Sök i 3.197.706 betydelserSenaste definitionerna

3   1

verktyg


Ett tillverkat föremål, som används för att påverka verkligheten, vanligtvis för handbruk, ex hammare, spade.
Ett redskap är ej tillverkat, eller för annan ändamål tillverkat redskap. ex sten, eller spade kan användas som redskap för nötknäckning. Medans en nötknäppare är ett verktyg att föredra för nötknäppning.
 Ulf Slå på 2017-10-30

1   1

Gå med håven


Här på FB hoppas man på att få många " gilla " och allra helst håva in kommentarer om sina bilder/konstverk.
På Instagram vill man ha ❤️ men också håva in kommentarer..
Helst positiva och konstruktiva...
Som tredje alternativ håva in fler vänner och därmed bredda sin vänkrets och göra reklam för sin konst...
Helena arnback Slå på 2017-10-21

1   1

Tofta


Jag kollade med lantmäteriet på Gotland vad deras "Tofta" kommer ifrån och så här löd deras svar:

Namnet Tofta på Gotland är belagt i skrift så tidigt som 1304, då i formen (Jn) Thoptu. Enligt Svenskt ortnamnslexikon har namnet inte samma ursprung som det i södra Sverige vanliga Tofta (dvs en sidoform till ordet tomt, som du nämner). Istället framhålls att det kan hänga samman med toft ’roddarbänk’."

Källa (som sagt) Lantmäteriet Gotlands kommun.
 Hasse Westin  Slå på 2017-10-18

1   1

Plushöjd


Plushöjd anges vanligtvis som höjd över grundkartans nollplan och en vanlig användning är för att ange höjder i en detaljplan. Höjderna kan vara en högsta nockhöjd på ett hus eller en höjd som bestämts att en gata som tillkommer ska ha i en viss punkt (vanligtvis i korsningspunkter). I detaljplanen finns också en grundkarta, i den anges befintliga markhöjder i aktuellt höjdsystem. Det finns olika höjdsystem som har lite olika nollpunkt. Vilket höjdsystem som använts står också på grundkartan. I Sverige finns ett nationellt höjdsystem (RH 2000) som allt fler kommuner går över till. Även äldre rikshöjdsystem används, liksom lokala höjdsystem.
Planarkitekt Slå på 2017-10-13

1   1

Organiserad religion inom hinduismen


Organiserad religion är någonting som har ett starkt sammanhang med hinduismen där Khalifa lndúrra har ett gemenskap med andra samfund inom dessa religion som William Lindqvist under nutidens religioner har skrivit en hel del skrifter om som har en koppling med hinduismens organiserade religioner.
 William Lindqvist Slå på 2017-10-13

1   0

casual


händer av en slump; utan bestämd eller allvarlig avsikt; lämplig att bära eller använda vid informella tillfällen. I den europeiska traditionen är avslappnad klädkoden som betonar komfort och personligt uttryck över presentation, formalitet och överensstämmelse. Mer enkelt kan "avslappnad" definieras som något avslappnat, tillfälligt, inte planerat eller informellt. Den innehåller en mycket stor mängd kostym, så det är kanske bättre definierat av vad det inte är än vad det är. Jeans och en T-shirt har beskrivits som "avslappnad uniform". Med popularitet av åskådarsporter i slutet av 1900-talet har en hel del atletisk utrustning påverkat vardagliga kläder. Kläder som används för manuell arbetskraft faller också i vardagliga kläder.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

koncern


Koncern är en typ av företagsgrupp gemensam i Europa, särskilt i Tyskland. Det härrör från sammanslagningen av flera juridiskt oberoende företag till en enda ekonomisk enhet under enhetlig förvaltning. En koncern består av ett kontrollerande företag och en eller flera kontrollerade företag. Förhållandet mellan de kontrollerande och kontrollerade företagen baseras på de faktiska affärs- och förvaltningsrelationerna, till skillnad från moderföretag och dotterbolag som är relaterade till aktieägande och rösträtt.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

entreprenör


En entreprenör har definierats som "en person som startar, organiserar och förvaltar något företag, särskilt ett företag, vanligtvis med stort initiativ och risker, driver ett litet företag med all risk och belöning för en viss affärsprocess". Entreprenörer tenderar att vara bra på att uppfatta nya affärsmöjligheter och de uppvisar ofta positiva företeelser i sin uppfattning (dvs. en förskjutning mot att hitta nya möjligheter och se otillbörliga marknadens behov) och en riskfyllande attityd som gör dem mer benägna att utnyttja möjlighet. En entreprenör kan ha kontroll över ett kommersiellt företag och styra produktionsfaktorerna - de mänskliga, ekonomiska och materiella resurserna - som krävs för att utnyttja en affärsmöjlighet. Entreprenörer agerar som chefer och övervakar lanseringen och tillväxten av ett företag. Entreprenörskap är den process genom vilken antingen en individ eller ett team identifierar en affärsmöjlighet och förvärvar och utnyttjar nödvändiga resurser som krävs för utnyttjandet. Utnyttjandet av entreprenörsmöjligheter kan omfatta: att utveckla en affärsplan, att anställa personalresurserna, att förvärva ekonomiska och materiella resurser, att ge ledarskap, att vara ansvarig för både företagets framgång eller misslyckande, riskaversion.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

normal


Normal står emot att vara avvikande, excentrisk eller ovanlig. Beteende kan vara normalt för en individ (intrapersonal normalitet) när den överensstämmer med det vanligaste beteendet för den personen. Normal används också för att beskriva individuellt beteende som överensstämmer med det vanligaste beteendet i samhället (känd som överensstämmelse). Definitioner av normalitet varierar beroende på person, tid, plats och situation - det ändras tillsammans med förändrade samhällsstandarder och normer. Normalt beteende känns ofta bara i motsats till abnormitet. I sin enklaste form ses normalitet som bra medan abnormitet ses som dåligt. Någon som ses som normalt eller inte normalt kan ha sociala konsekvenser, som att inkluderas, uteslutas eller stigmatiseras av större samhälle.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

Rosenkvarts


Rosenkvarts är en typ av kvarts som uppvisar en blekrosa till rosa röd nyans. Färgen anses vanligen som en följd av spårmängder av titan, järn eller mangan i det massiva materialet. Vissa rosenkvarts innehåller mikroskopiska rutilnålar som ger en asterism i överfört ljus. Tidigare röntgendiffraktionsstudier antyder att färgen beror på tunna mikroskopiska fibrer av eventuellt dumortierit i massiv kvarts. Dessutom finns det en sällsynt typ av rosa kvarts (även kallad kristallinsk rosenkvarts) med färg som anses vara orsakad av spårmängder fosfat eller aluminium. Färgen i kristaller är tydligen ljuskänslig och föremål för blekning. De första kristallerna hittades i en pegmatit som hittades nära Rumford, Maine, USA och i Minas Gerais, Brasilien.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

Grovstädning


En grovstädning är en typ av städning som oftast är relaterade till skador och som inte går bort genom vanliga städmetoder; som till exempel en brand eller vattenskada. Även ombyggnader räknas som grovstädning. En grovstädning är per definition svårt för den alldagliga människan att utföra på egen hand och kräver specialisthjälp. En grovstädning behövs efter skador på egendom som är svåra för en alldaglig person att utföra på egen hand. Oftast behövs det speciella verktyg och städtekniker som specialister har. Engrovstädning garage grovstädning hjälper till med att avlägsna osynliga bakterier och föroreningar i en bostad. Det kan till exempel vara mögel, bakteriella infektioner, sot och andra allvarliga hälsorisker.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

tyska


språk i Tyskland; en kvinna från Tyskland; Tyska är ett västtysklandsspråk som övervägande talas i Centraleuropa. Det är det mest uttalade och medofficiella språket i Tyskland, Österrike, Schweiz, Sydtyrolen (Italien), Tysklands tyskland och Liechtenstein. Ett av världens största språk, tyska är det första språket på cirka 95 miljoner människor världen över och det mest talade modersmålet i Europeiska unionen.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   1

damejeanne


En damejeanne, demijohn eller jimmyjohn är en styv behållare med en typisk kapacitet på 20 till 60 liter. Damedeanner används främst för transport av vätskor, ofta vatten eller kemikalier. De används också för inhemsk fermentering av drycker, ofta öl eller vin. Demejeanne hänvisade ursprungligen till något glasfartyg med en stor kropp och liten nacke, innesluten i korgar. Ordet kommer förmodligen från franska dame-jeanne, bokstavligen "Lady Jane", som en populär appellation; Detta ord bekräftas först i Frankrike på 1700-talet. En alternativ etymologi härleder den från namnet på en persisk stad, Damghan, men det finns inga bevis för detta.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

1   0

läkemedel


Ett läkemedel är något ämne (förutom mat som ger näringsstöd) som vid inandning, injiceras, rökt, konsumeras, absorberas via en plåstret på huden eller löst under tungan orsakar en fysiologisk förändring i kroppen. I farmakologi är ett äkemedel, även kallat medicin, en kemisk substans som används för att behandla, bota, förebygga eller diagnostisera en sjukdom eller att främja välbefinnande. Traditionellt erhölls läkemedel genom extraktion från medicinska växter, men senare också genom organisk syntes. Läkemedel kan användas i begränsad tid, eller regelbundet för kroniska sjukdomar. Psykoaktiva läkemedel är kemiska ämnen som påverkar funktionen i centrala nervsystemet, förändrar uppfattning, humör eller medvetenhet. De inkluderar alkohol, en depressiv (och en stimulant i små kvantiteter) och stimulanterna nikotin och koffein. Dessa tre är de mest konsumerade psykoaktiva drogerna över hela världen och betraktas också som rekreationsdroger eftersom de används till nytta istället för medicinska ändamål. Andra fritidsdrog inkluderar hallucinogener, opiater och amfetamin, och några av dessa används också i andliga eller religiösa miljöer. Vissa droger kan orsaka missbruk och alla droger kan ha biverkningar.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

process


En process är en uppsättning aktiviteter som interagerar för att uppnå ett resultat. Det kan också vara en rättegång. I lag är en rättegång en samling av parter i en tvist, att presentera information (i form av bevis) i en domstol, en formell inställning med behörighet att avgöra fordringar eller tvister. En form av tribunal är en domstol. Tribunalen, som kan förekomma före en domare, en jury eller annan utpekad faktum, syftar till att uppnå en lösning på sin tvist.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

Smileys


En smiley (ibland kallad bara ett lyckligt ansikte eller leende ansikte) är en stiliserad representation av ett leende humanoid ansikte som är en del av populärkulturen världen över. Den klassiska formen utformad av Harvey Ball 1963 består av en gul cirkel med två svarta prickar som representerar ögon och en svart båge som representerar munnen (☺).På Internet och i andra vanliga textkommunikationskanaler har emoticonformen (ibland även kallad smiley-face-smekmånaden) traditionellt varit mest populär, vanligtvis med hjälp av ett kolon och en rätt parentes för att bilda sekvenser som: ^), :), eller (: som liknar ett leende ansikte när man tittar efter rotation genom 90 grader. "Smiley" används också ibland som en generisk term för något humör. Smiley har refererats i nästan alla delar av västerländsk kultur, inklusive musik, filmer och konst. Smiley har också kopplats i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

uppror


angrep mot statsmakten från medborgare i ett land; revolt; Uppror är ett vägran av lydnad eller ordning. Det hänvisar till det öppna motståndet mot en etablerad myndigheters order; Uppror är en grundläggande förändring i politisk makt eller organisatoriska strukturer som sker på en relativt kort tid när befolkningen stiger upp i uppror mot nuvarande myndigheter.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

integritet


Integritet är kvalifikationerna att vara ärliga och ha starka moraliska principer; moralisk uppriktighet. Det är i allmänhet ett personligt val att hålla sig till konsekventa moraliska och etiska normer. I etik betraktas integritet av många som ärlighetens och sanningsenligheten eller noggrannheten i sina handlingar. Integritet kan stå i motsats till hyckleri, genom att dömande med integritetsstandarden innebär att det gäller intern konsistens som en dygd och föreslår att parter som innehar uppenbarligen motstridiga värden borde redovisa skillnaden eller ändra deras trosuppfattning. Ordet integritet utvecklades från det latinska adjektivet heltalet, vilket betyder helt eller fullständigt. I detta sammanhang är integritet den inre känslan av "helhet" som härrör från egenskaper som ärlighet och karaktärsförmåga. Som sådan kan man döma att andra "har integritet" i den utsträckning de agerar enligt de värderingar, övertygelser och principer som de hävdar att hålla. Integritet är viktigt för politiker eftersom de är utvalda, utsedda eller valda för att tjäna samhället. För att kunna tjäna får politiker makten att göra, utföra eller kontrollera politik. De har makt att påverka någonting eller någon. Det finns emellertid en risk för att politiker inte kommer att använda denna makt för att tjäna samhället. Aristoteles sade att eftersom härskare har makt, kommer de att frestas att använda den för personlig vinning. Det är viktigt att politiker står emot denna frestelse, och det kräver integritet.
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

question


engelska ord för fråga; En fråga är ett språkligt uttryck som brukade göra en begäran om information, eller den begäran som gjordes med ett sådant uttryck. Den begärda informationen lämnas i form av ett svar. Frågor har utvecklat en rad användningar som går utöver den enkla framkallandet av information från en annan part. Retoriska frågor, till exempel, används för att göra en punkt och förväntas inte besvaras. Många språk har speciella grammatiska former för frågor (till exempel i engelska meningen "Är du glad?", Inversionen av ämnet du och verbet visar att det är en fråga snarare än ett uttalande). Men frågor kan också ställas utan att använda dessa förhörande grammatiska strukturer - till exempel kan man använda en absolut nödvändighet, som i "Berätta för ditt namn".
Natasa O. Slå på 2017-10-08

0   0

frukt


Frukt är det sätt på vilket angiospermer sprider frön. Ätbara frukter har i synnerhet förökats med människors och djurs rörelser i ett symbiotiskt förhållande som ett medel för fröspridning och näring. i själva verket har människor och många djur blivit beroende av frukt som en källa till mat. Följaktligen står frukterna för en betydande del av världens jordbruksproduktion, och vissa (som äpple och granatäpple) har fått stora kulturella och symboliska betydelser. I vanlig språkanvändning betyder "frukt" normalt de köttiga fröförknippade strukturerna hos en växt som är söt eller sur och ätbar i rå tillstånd, såsom äpplen, bananer, druvor, citroner, apelsiner och jordgubbar. Å andra sidan innefattar "frukt" i botanisk användning många strukturer som inte vanligen kallas "frukter", såsom bönor, majskärnor, tomater och vetekorn.
Natasa O. Slå på 2017-10-08Sida:   1 2 3 4 5 6 7 8 9