Betyder Årsstämma

Vad betyder Årsstämma? Här finner du 17 definitioner av Årsstämma. Du kan även lägga till betydelsen av Årsstämma själv

1.

0   0

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Se bolagsstämma [..]
Källa: verksamt.se

2.

0   0

årsstämma


den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut
Källa: bolagsverket.se

3.

0   0

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: styrelseguiden.se

4.

0   0

Årsstämma


Årsstämma eller bolagsstämma är det högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Från och med år 2006 benämns ett bolags årlig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5.

0   0

Årsstämma


Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag. Medlemmarna i organisationen kallas till årsstämma en gång varje år för att d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6.

0   0

Årsstämma


Årsstämman i en bostadsrättsförening kallas för föreningsstämma och det är det högsta beslutande organet. Det är här alla viktiga beslut ska tas, inte minst vilka som ska sitta i styrelsen, [..]
Källa: rotpartner.se

7.

0   0

Årsstämma


Den stämma som enligt stadgarna skall hållas en gång om året, vanligtvis under den första halvan av året. I stadgarna framgår också vilka punkter som skall tas upp på årsstämman.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

8.

0   0

Årsstämma


Ett årligt möte för aktieägare
Källa: bergvikskog.se

9.

0   0

Årsstämma


Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika [..]
Källa: staren1.se

10.

0   0

Årsstämma


Brf Lillsjöns räkenskapsår är 01/01 – 31/12.
Källa: lillsjon.net

11.

0   0

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagsratt.se

12.

0   0

Årsstämma


Ett årligt återkommande möte där man bland annat går igenom året och presenterar årsredovisningen inför aktieägarna.
Källa: abkoll.se

13.

0   0

Årsstämma


En årsstämma är ett årligt möte för aktiebolagets ägare. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagsassistans.se

14.

0   0

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: ellstorp.com

15.

0   0

Årsstämma


Ordinarie bolagsstämma som aktieägarna ska hålla och där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsber [..]
Källa: alltomjuridik.se

16.

0   1

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: porfyren.com

17.

0   1

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagslagret.se


Lägg till betydelsen av Årsstämma
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Yrkeslegitimation Återförsäljare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse