Betyder Återköp

Vad betyder Återköp? Här finner du 10 definitioner av Återköp. Du kan även lägga till betydelsen av Återköp själv

1.

1   0

Återköp


Företag har fått möjlighet att minska antalet utestående aktier genom att återköpa en del av dessa från de aktieägare som är villiga att sälja.
Källa: aktiespararna.se

2.

0   0

Återköp


Förtida avslut varvid försäkringsföretaget betalar ut ett engångsbelopp. Ett återköp av en pensionsförsäkring är normalt inte tillåtet enligt skattereglerna. Försäkringsföretaget kan i s [..]
Källa: maxm.se

3.

0   0

återköp


redemption återköpa
Källa: tools.effso.se

4.

0   0

Återköp


Försäkringen utbetalas i förtid med ett engångsbelopp. Särskilda regler finns som inskränker rätten till återköp. Vid ett eventuellt återköp tas en avgift ut. Avgiftens storlek är beroende [..]
Källa: secure.folksam.se

5.

0   0

Återköp


Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring är i princip inte tillåtet. Men i inkomstskattelagen finns vissa undantag som gäller om du har en försäkring som har ett väldigt lågt pensi [..]
Källa: alecta.se

6.

0   0

Återköp


Hela eller del av försäkringskapitalet tas ut innan försäkringstidens slut. Tas hela kapitalet ut upphör försäkringen att gälla. Pensionsförsäkring och kapitalpension kan i princip inte åte [..]
Källa: avanza.se

7.

0   0

Återköp


Repurchase. Entreprenören, grundaren eller företagsledaren köper tillbaka aktierna från investeraren
Källa: planguide.se

8.

0   0

Återköp


Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring är i princip inte tillåtet. Men i inkomstskattelagen finns vissa undantag som gäller om du har en försäkring som har ett väldigt lågt pensi [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

9.

0   0

Återköp


Investerare kan erbjudas möjligheten att Statskontoret köper tillbaka serieobligationen före förfallodagen.
Källa: treasuryfinland.fi

10.

0   0

Återköp


Att återköpa eller lösa in en pensionsförsäkring är i princip inte tillåtet. Men i inkomstskattelagen finns vissa undantag som gäller om du har en försäkring som har ett väldigt lågt pensi [..]
Källa: collectum.se


Lägg till betydelsen av Återköp
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< nummertecken nätdator >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse