Betyder Nässeldjur

Vad betyder Nässeldjur? Här finner du 3 definitioner av Nässeldjur. Du kan även lägga till betydelsen av Nässeldjur själv

1.

1   0

Nässeldjur


kubmaneter hydrozoer maneter är en stam med ca 11 000 arter vanligtvis enkla djur som återfinns i akvatiska miljöer. Till nässeldjuren hör bland annat maneter, hydror och koralldjur, där anemoner ingår. De kännetecknas av förekomsten av nässelceller.Nässeldjur är diploblastiska organismer, uppbyggda av ektoderm och endoderm , skilda åt av en mellansubstans som innehåller celler (ibland mesenkymatisk bindväv; mellanskikt eller mesogloea). De är försedda med tentakler. Nässeldjur är radiärsymmetriska eller bilateralsymmetriska , med ektoderm och endodermal epitel, skilda av en mesogloea. Hålrumssystem . Celltyper: epitelmuskelceller, nässelkapslar , nervceller, körtelceller, bindvävsceller.I gruppen nässeldjur ingår djur med mycket skiftande storlek och utseende. Dit räknas maneter, koralldjur och hydror. Det finns ungefär 9400 olika arter. De finns i alla möjliga storlekar från den minsta polypen till de gigantiska brännmaneterna med 40 meter långa tentakler. Nässeldjuren uppkom tidigt i utvecklingen. De är enkelt uppbyggda. Kroppsväggen består av 2 vävnadslager, mellan dem kan det finnas en geléartad massa som mestadels består av vatten. De är medusor eller polyper. Medusor är klockformade och simmar med nedåtriktad mun. Polyper sitter fast på botten och lever stillasittande och riktar munnen uppåt som till exempel koralldjur. Maneter är både medusor och polyper under olika delar av sitt utvecklingsstadium. Utmed medusans kant finns åtta små fördjupningar som innehåller balansorganen och enkla ögon.De flesta nässeldjur livnär sig av bytesdjur. De fångar dem med en nässelcell som skjuter ut en hullingförsedd tråd. Cellen har en giftblåsa som sprutar gift genom tråden in i bytet för att förlama det. Nässelcellerna sitter på munarmar runt munnen och på långa fångsttrådar och kan vid beröring skjuta ut en tråd som är förbunden med en giftblåsa. Giftet antingen bedövar eller dödar bytet. De större nässeldjuren är rovdjur, och fångar stora byten som fiskar och eremitkräftor. Den vanligaste och viktigaste födan är små organismer som flyter omkring i vattnet. Förutom att fånga byten används nässelcellerna till försvar. Människor känner oftast inte av nässelcellerna, men några djur som till exempel rödmaneter bränns. De vanliga rödmaneterna är upp till 50 cm i diameter, men den största arten röd brännmanet som lever i Arktis blir ungefär 2,5 meter i diameter. Nästan alla celler i magen och på utsidan finns ytligt och nära vattnet. Därför behövs inga speciella organ för andning. Det behövs inte heller något blod för att transportera ämnen inom kroppen. Energi får de genom att förbränna maten. Då förbrukas syrgas och koldioxid bildas. Båda gaserna löser sig i vatten och nässeldjurens celler kan därför ta upp syrgas och bli av med koldioxid direkt till det omgivande vattnet.Maneter förökar sig genom att hanarna sprutar sperma direkt i vattnet som honorna fångar upp med sina munnar. Larverna stannar kvar hos honorna över sommaren, och kan ses som gulaktiga larver runt deras munarmar. Sedan släpps larverna som tar sig ned till bottnen och där växer de fast som polyper. Som små utskott står de sedan på bottnen cirka en halv centimeter stora. På våren skivas toppen av och maneten blir en medusa, det vill säga en frisimmande manet. I denna form lever maneten ett år och dör på hösten.Nässeldjur finns bara i vattenmiljöer. Några förekommer i sötvatten men de flesta nässeldjur finns i havsvatten. Djuren kan leva ensamma och i kolonier. Korallrev bildas av nässeldjurskolonier och de kan sträcka sig över stora områden på havsbotten.Nässeldjur har ingen hjärna eller ett centralt nervsystemet. Istället har de ett decentraliserat nervnät som består av sensoriska nervceller som generar signaler som svar på olika typer av stimluans.Tentaklerna har massor av stickande taggar kallade kapslar, i särskilda celler, som kallas cnidocytes. Dessa används för att trassla in bytena och förgifta dem. Genom matsmältningsenzymer kan matspjälkningen därmed börja. "Lukten" av vätskor från sårade bytesdjur gör att tentaklerna viker inåt och torkar bytet i munnen. Encelliga organismer och många små djur så som nässeldjur saknar blodomlopp – transporterna inom kroppen sker helt genom diffusion.Tack vare att nästan alla cellerna finns nära vattnet så behövs inget blodomlopp, cellerna klarar det på egen hand genom att avge koldioxid och uppta syre direkt ur vattnet. Hos maneter och andra nässeldjur pumpas havsvatten ut och in genom munnen och cirkulerar i en mer eller mindre förgrenad gastrovaskulärhåla, som också fungerar som mag–tarmkanal.Nässeldjur använder sig av en sorts “strålframdrivning” för att kunna röra sig framåt och bakåt. Man tar hjälp av musklerna, speciellt de man har i kanterna av magen, och trycker ut vattnet vilket gör att man kan röra sig i vattnet. Denna rörelseapparat är dock inte stark nog för att kunna bland annat simma motströms. Dock kan de styra riktningen i strömmen, alltså vart de ska medströms.
Källa: sv.wikipedia.org

2.

0   1

Nässeldjur


• Nässeldjur är djur med speciella celler, så kallade nässelceller. Nässeldjur är Uppbyggda av ektoderm och endoderm. Nässeldjurens celler kan skjuta ut bränntrådar med gift i. Ett exempel på ett nässeldjur är maneten.
Anonym Slå på 2017-03-24

3.

0   1

Nässeldjur


Kategori:Djur
Källa: sv.wikipedia.org


Lägg till betydelsen av Nässeldjur
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Nye Nobelpris >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse