bankforsakring.konsumenternas.se

Website:http://bankforsakring.konsumenternas.se
Mottagna tummar upp21
Motagna tummar ner15
Karma:7 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (299)

1.

5   2

Kalenderdag


Varje dag som finns i almanackan.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

2.

5   5

Fullvärdesförsäkring


En försäkring som ersätter vad det kostar att reparera, bygga om eller bygga nytt efter en skada (minus självrisk och olika åldersavdrag). De flesta villaförsäkringar är fullvärdesförsäkri [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

3.

2   0

Tillgodohavande


Summan av vad till exempel en bankkund har på sina konton i banken.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

4.

1   0

Återanskaffningskostnad


Kostnaden för att köpa in likvärdig egendom.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

5.

1   0

Specialfond


En fond vars andelar kan kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den den bildats genom kapitaltillskott från allmänheten eller från en särskilt an [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

6.

1   0

Regressrätt


Återkravsrätt. Rätt för den som betalat ett belopp för annans räkning att återkräva pengarna. Kan avse till exempel en borgensmans rätt att av låntagaren, för vilken han gått i borgen, åt [..]
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

7.

1   0

Proprieborgen


Innebär att borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Kreditgivaren kan kräva vem han vill av borgensmannen eller låntagaren så snart betalning uteblivit. Vanlig i banksammanhang. 
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

8.

1   1

Kurs


Priset på ett värdepapper.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

9.

1   0

Inomläge


Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet. Den borgenär som har säkerhet i det pantbrev med bäst förmånsläge får pengar före de andra.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se

10.

1   1

Inlåningskonto


Ofta detsamma som sparkonto.
Källa: bankforsakring.konsumenternas.se


För att se alla definitioner för 299, logga in!