itskolan.lo.se

Website:http://itskolan.lo.se
Mottagna tummar upp18
Motagna tummar ner4
Karma:13 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (297)

1.

2   0

Öppen omröstning


När en omröstning genomförs med acklamation, handuppräckning eller med att de röstande reser sig upp eller liknande. I en öppen omröstning framgår det hur varje röstberättigade ledamot rös [..]
Källa: itskolan.lo.se

2.

2   0

Fortbildning


Vidareutbildning
Källa: itskolan.lo.se

3.

1   0

Samhall AB


(Tidigare Samhällsföretag) Statlig företagsgrupp som ska skapa meningsfulla jobb åt arbetshandikappade. Driver skyddade verkstäder i sina länsföretag.http://www.samhall.se
Källa: itskolan.lo.se

4.

1   0

Röstlängd


Lista över de som är röstberättigade vid val eller omröstning.
Källa: itskolan.lo.se

5.

1   0

Rättstvist


När parterna har olika uppfattning om hur en lag eller ett avtal ska tolkas.
Källa: itskolan.lo.se

6.

1   0

Revolution


Snabb samhällsomstörtning
Källa: itskolan.lo.se

7.

1   0

Rationalisera


Att förändra produktionen för att kunna utföra den mer effektivt i syfte att spara tid och pengar.
Källa: itskolan.lo.se

8.

1   0

Nettolön


Den lön du får i fickan efter att skatt och andra avdrag är gjorda.
Källa: itskolan.lo.se

9.

1   0

Kvalificerad majoritet


Minst två tredjedelar, tre fjärdedelar eller fyra femtedelar av rösterna vilket kan krävas för att fatta vissa beslut.
Källa: itskolan.lo.se

10.

1   0

Kontrapropositionsvotering


Omröstning kan ske enligt den så kallade eliminationsmetoden, där förslagen undan för undan elimineras (tas bort) genom parvisa omröstningar (voteringar), så att till slut för huvudomröstning [..]
Källa: itskolan.lo.se


För att se alla definitioner för 297, logga in!