kursnavet.se

Website:http://www.kursnavet.se
Mottagna tummar upp10
Motagna tummar ner4
Karma:5 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (93)

1.

2   0

Konkurrensmedel


Olika medel som företagen använder för att hävda sig på marknaden. Brukar sammanfattas i de 4 p:na; produkt, pris, plats, påverkan…
Källa: kursnavet.se

2.

2   0

Förkalkyl


Beräkning av kostnaderna för en produkt (eller annat) som görs i förväg, dvs innan produkten tillverkats
Källa: kursnavet.se

3.

1   0

Orderstock


Värdet av de beställningar som företaget ännu inte utfört eller tillverkat
Källa: kursnavet.se

4.

1   0

OMX


OMX är ett svensk optionsindex där de 30 mest omsatta aktierna ingår. OMX används för att mäta utvecklingen på den svenska börsen och används i första hand av derivathandlare då det går at [..]
Källa: kursnavet.se

5.

1   0

Lönsamhetskalkyl


En beräkning av lönsamheten på en viss produkt eller verksamhet. Lönsamhetskalkyler kan göras på olika sätt ofta används mallar anpassade till branschen i fråga
Källa: kursnavet.se

6.

1   0

Likvida medel


Pengar eller andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.
Källa: kursnavet.se

7.

1   0

Efterkalkyl


Beräkning i efterhand av kostnaderna för en produkt (eller annat) och då med det verkliga utfallet (tidsåtgång, materialåtgång mm) som underlag
Källa: kursnavet.se

8.

1   1

Budget


Förhandsberäkning av intäkter/kostnader eller utbetalningar /inbetalningar för en viss tidsperiod vanligen ett år. I många företag börjar man med delbudgetar (för försäljning, inköp, produ [..]
Källa: kursnavet.se

9.

0   0

Utgift


Innebär att företaget belastas med ett belopp, tex när man bokför en faktura från en leverantör.
Källa: kursnavet.se

10.

0   0

Utbud


Viljan att sälja
Källa: kursnavet.se


För att se alla definitioner för 93, logga in!