mittbygge.se

Website:http://www.mittbygge.se
Mottagna tummar upp17
Motagna tummar ner2
Karma:14 (tummar upp-tummar ner)ottagna badges

Inga Badges funnaDefinitioner (175)

1.

5   0

Plushöjd


Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.
Källa: mittbygge.se

2.

3   0

Byggrätt


En byggrätt är den rättighet som fastighetsägaren har att bygga på en tomt. Regleras i detaljplanen, exempelvis vad marken/byggnaden får användas till, hur många kvadratmeter som får byggas, [..]
Källa: mittbygge.se

3.

2   0

Kvartersmark


Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde.
Källa: mittbygge.se

4.

2   0

Grannehörande


Vid åtgärd som strider mot gällande detaljplan ska berörda grannar alltid ges möjlighet att höras och vars synpunkter ska beaktas vid beviljande om lov.
Källa: mittbygge.se

5.

1   0

Tomt


Tomt är ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för att kunna an [..]
Källa: mittbygge.se

6.

1   0

Servisledning


Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och huset. 
Källa: mittbygge.se

7.

1   0

Lagfart


Lagfart är ett bevis på att det är du som äger en fastighet. Oftast hjälper din bank till att söka lagfart. Det är inskrivningsmyndigheten som kontrollerar att vissa åtgärder är uppfyllda ti [..]
Källa: mittbygge.se

8.

1   0

Laga kraft


Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.
Källa: mittbygge.se

9.

1   0

Inmätning


Mätning för att bestämma ett eller flera föremåls läge i ett geografiskt referenssystem (koordinatsystem).
Källa: mittbygge.se

10.

0   0

Översiktsplan


Visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande.
Källa: mittbygge.se


För att se alla definitioner för 175, logga in!