Betyder Akut sjuktid
Vad betyder Akut sjuktid? Här finner du 2 definitioner av Akut sjuktid. Du kan även lägga till betydelsen av Akut sjuktid själv

1

1   0

Akut sjuktid


Den akuta sjuktiden kan också kallas behandlings- och läkningstid.  Den börjar när olycksfallet inträffat eller sjukdomen visat sig och pågår till dess att skadan/sjukdomen har läkt eller n [..]
Källa: afaforsakring.se

2

1   0

Akut sjuktid


Med akut sjuktid menas den tid under vilken den skadade givits vård och behandling för att förhindra eller minska menliga följder av skadan inklusive uppkomna komplikationer. Den akuta sjuktiden börjar vid skadetillfället och varar tills dess ett stationärt (stillastående) tillstånd inträtt.
Källa: lararforsakringar.se

Lägg till betydelsen av Akut sjuktid
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< AGS-KL Allvarliga arbetsolycksfall >>