Betyder Differentiering
Vad betyder Differentiering? Här finner du 10 definitioner av Differentiering. Du kan även lägga till betydelsen av Differentiering själv

1

2   0

Differentiering


En strategi för hur man ska konkurrera på en konkurrensutsatt marknad genom att särskilja sig. Man kan vara unik eller bäst inom något område. Det kan gälla en exceptionell servicenivå, utmärkande design eller förpackning av en vara, ett unikt varumärke eller en unik produkt.
Källa: butiksbanken.se

2

0   0

Differentiering


Menas inom cellbiologi med att cellerna utvecklas och mognar till stadier med större ändamålsenlighet.
Källa: fass.se

3

0   0

Differentiering


att differentiera, dvs. göra erbjudandet annorlunda, jämfört med konkurrenter för att skapa unikt värde för kunden i åtminstone en dimension och därmed nå en konkurrensfördel. Observera att [..]
Källa: wps.pearsoned.co.uk

4

0   0

Differentiering


Differentiering är ett begrepp inom marknadsföring. Enligt Philip Kotler kan ett företag differentiera (urskilja sig) gentemot sina konkurrenter med hjälp av produkt, service, personal, image elle [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Differentiering


Differentiering används inom sociologin för att förklara det sätt ett samhällssystem delar upp sig i olika specialiserade subsystem för att hantera en komplex miljö. Om man vant sig vid någon [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Differentiering


Differentiering kan syfta på: Differentiering (marknadsföring) Differentiering (sociologi) Differentiering (astronomi) Differentiering (cellbiologi)
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Differentiering


Differentiering är ett begrepp inom marknadsföring. Enligt Philip Kotler kan ett företag differentiera (urskilja sig) gentemot sina konkurrenter med hjälp av produkt, service, personal, image elle [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Differentiering


Celldifferentiering är den process som gör att celler blir olika, trots att de har samma genetiska utgångsmaterial och tillhör samma organism. När äggcellen befruktas sker celldelning och celldi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

Differentiering


Ordklass substantiv ● särskiljande uppdelning ● olika utveckling
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

Differentiering


Differentiering är helt enkelt det sätt som du visar skillnaderna mellan det du säljer ställt mot det dina konkurrenter säljer.
Källa: redaktionen.se

Lägg till betydelsen av Differentiering
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Differentialdiagnostik Difosfat >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse