Betyder Emissionskurs
Vad betyder Emissionskurs? Här finner du 10 definitioner av Emissionskurs. Du kan även lägga till betydelsen av Emissionskurs själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad placering med 10 % Överkurs 110 % av Nominellt belopp. Kan även uttryckas i kronor. Synonymer: ”Pris”, ”Teckningskurs”
Källa: fondhandlarna.se (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Det emitterade värdepapprets kurs eller pris.
Källa: dokumera.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Priset som ska betalas för att erhålla aktierna i en nyemission.
Källa: finansportalen.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Priset som ska betalas för nyemitterade aktier.
Källa: aktiespararna.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Den kurs som vid emission åsätts aktier, kapitalcertifikat eller obligationer. Se även teckningskurs.
Källa: skagenfonder.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Priset som ska betalas för aktierna i en nyemission.
Källa: svaronline.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad Placering med 10 procent Överkurs 110 procent [..]
Källa: garantum.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad placering med 10 % Överkurs 110 % av Nominellt belopp. Kan även uttryckas i kronor. Synonymer: "Pris", "Teckningskurs"
Källa: struktureradeprodukter.com (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emissionskurs


Skuldebrevens emissionspris.
Källa: treasuryfinland.fi

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Emissionskurs


Priset som ska betalas för aktierna i en nyemission.
Källa: avanza.se (offline)

<< Ocklusion Emittent >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse