Betyder SWOT-ANALYS
Vad betyder SWOT-ANALYS? Här finner du 9 definitioner av SWOT-ANALYS. Du kan även lägga till betydelsen av SWOT-ANALYS själv

1

1   0

SWOT-ANALYS


SWOT är en förkortning av engelska Strengths (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) and Threats (Hot). SWOT-analys används när man vill analysera en verksamhet såväl som ett projekt eller en kampanj. SWOT kan med fördel användas som inledande analys vid ett idémöte eller i arbetet med att tar fram en marknadsplan.
Källa: butiksbanken.se

2

0   0

SWOT-ANALYS


övergripande analys av en organisations styrkor (Strengths), svagheter.
Källa: wps.pearsoned.co.uk

3

0   0

SWOT-ANALYS


SWOT-analys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett vanligt företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker fin [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

SWOT-ANALYS


SWOT är en förkortning av de engelska orden Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Den svenska översättingen för orden är Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. En SWOT-analys anv [..]
Källa: urbanutveckling.se

5

0   0

SWOT-ANALYS


SWOT-analysen är alltså en kartläggning av ditt företags styrkor och svagheter samt de möjligheter och hot som kommer från dess omvärld. Analysen kan användas på både kort och lång sikt och [..]
Källa: starta-eget.se

6

0   0

SWOT-ANALYS


Ett led i ett företags marknadsplanering, utgörs av en kartläggning av företagets, produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Lär dig mer på http://www.swot-analys.se
Källa: redaktionen.se

7

0   0

SWOT-ANALYS


[eng: SWOT analysis] SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats - styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En SWOT-analys kan vara del av en förstudie eller projektuppstart.
Källa: lumano.se

8

0   0

SWOT-ANALYS


En analys av interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot, där slutsatserna utgör underlag för planering och riskåtgärder.
Källa: freezingblue.com

9

0   0

SWOT-ANALYS


Beskrivning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Beskrivningen kan ske i två olika dimensioner. Den ena är egna egenskaper (styrkor och svagheter) contra förhållanden i omgivningen (möjli [..]
Källa: kerab.se

Lägg till betydelsen av SWOT-ANALYS
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< SUPERMARKET SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER >>