Betyder Sakägare
Vad betyder Sakägare? Här finner du 19 definitioner av Sakägare. Du kan även lägga till betydelsen av Sakägare själv

1

0   0

Sakägare


Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäteriet avgör vilka personer som är sakägare vid [..]
Källa: lantmateriet.se

2

0   0

Sakägare


Juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga. Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.
Källa: mittbygge.se

3

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därf [..]
Källa: domstol.se

4

0   0

Sakägare


Sakägare – Sakägare är en juridisk benämning på den person eller det företag som är berörd av en särskild fråga som är föremål för prövning i domstol eller av myndighet.
Källa: internetjuridik.com

5

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därf [..]
Källa: rattshjalp.se

6

0   0

Sakägare


party concerned, interested party samarbetsavtal
Källa: tools.effso.se

7

0   0

Sakägare


En person som i juridisk mening är berörd av en särskild fråga. Om det inom ramen för ett åtgärdsprogram för förbättrad miljökvalitet ställs krav på att en person eller ett företag eller [..]
Källa: havochvatten.se

8

0   0

Sakägare


Sakägare är i juridik en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga som är föremål för prövning i domstol eller av myndighet. Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därf [..]
Källa: hogstaforvaltningsdomstolen.se

10

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därf [..]
Källa: malmotingsratt.domstol.se

11

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därför avgöras av domstolen från fall till fall.
Källa: forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

12

0   0

Sakägare


Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.
Källa: bastad.se

13

0   0

Sakägare


En person som i juridisk mening är berörd av en särskild fråga. Om det inom ramen för ett åtgärdsprogram för förbättrad miljökvalitet ställs krav på att en person eller ett företag eller [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

14

0   0

Sakägare


Begreppet används bland annat vid prövning av bygglov och vid lantmäteriförrättningar. I det senare fallet kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en förrättning för sakägare.
Källa: kil.se

15

0   0

Sakägare


Den som är berörd av, eller har ett väsentligt intresse av ett planförslag. Om ett beslut angår någon har han eller hon rätt att överklaga om det har gått honom eller henne emot (besvärsber [..]
Källa: vaggeryd.se

16

0   0

Sakägare


Juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga. 
Källa: engelholm.se

17

0   0

Sakägare


Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäterimyndigheten avgör vilka personer som är sakä [..]
Källa: ornskoldsvik.se

18

0   0

Sakägare


intressent
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

19

0   0

Sakägare


Vem som har rätt att uppträda som part och även överklaga ett beslut beror på målets art och på vilket sätt vederbörande berörs av det som målet handlar om. Vem som är sakägare får därf [..]
Källa: alltomjuridik.se


Lägg till betydelsen av Sakägare
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< RTK Samfällighet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse