Betyder Vållandenämnden
Vad betyder Vållandenämnden? Här finner du 2 definitioner av Vållandenämnden. Du kan även lägga till betydelsen av Vållandenämnden själv

1

0   0

Vållandenämnden


Den särskild nämnd inom de kollektiv-avtalade arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA som bedömer om en arbetsskada vållats av arbetsgi-varen eller inte.
Källa: insuroo.se

2

0   0

Vållandenämnden


Vållandenämnden består av domare från hovrätt och tingsrätt, och utses av arbetsmarknadens parter. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande.
Källa: afaforsakring.se

Lägg till betydelsen av Vållandenämnden
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Vållande Anmäld lön >>