Betyder densitet
Vad betyder densitet? Här finner du 35 definitioner av densitet. Du kan även lägga till betydelsen av densitet själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Ersätter tidigare använda begrepp, täthet och specifik vikt. Densitet anges i kg/m3.
Källa: kirab.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Vikt per volymenhet.
Källa: alltomwhisky.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Massa per volymenhet uttryckt i gram per kubikcentimeter för fasta och flytande ämnen och ofta i gram per liter för gaser.              
Källa: kemdok.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


1. Täthet. Ett mått på hur kompakt ett papper är. Matematiskt bestäms densitet som ytvikt/tjocklek 2. Kontrast/svärtning. Mått på hur stor färgintensiteten hos en tryckt yta är.
Källa: 194.218.37.140 (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


1. För papper ett inverterat värde på bulken eller ett värde för papperets kompakthet eller specifika vikt. Tekniskt uträknas densiteten som ytvikten dividerad med tjockleken. 2. Vid tryckning ett mät [..]
Källa: prinero.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Densitet är en fysikalisk term som anger massan per volym för ett ämne. I möbelvärlden är densitet en måttenhet som fastställer tyngden för sittplymåer i skum, normalt 25-55 kg per m3.
Källa: em.com (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Ordklass substantiv ● förhållandet mellan en kropps massa (vikt) och dess volym (uttrycks i till exempel g/cm\super 3\nosupersub ) Bruklighet fysik
Källa: ordbok.mkforlag.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Packningstäthet på disketter. Ett mått på hur tätt spåren med information kan packas på olika lagringsmedia som disketter, hårddiskar och CD-ROM-skivor. Också ett allmänt uttryck för täthet. [..]
Källa: svspb.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Ett värde på färgens täthet i tryck, hur mörkt eller kraftig färgen är.
Källa: billes.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Tonomfånget i ett färgtryck kan densitetsmätas för att kontrollera att färghållningen och färgmängden är korrekt under själva tryckprocessen. En förutsättning för att kulör- och tryckprofiler förblir relevanta.
Källa: cela.nu (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Ett ämnes massa per enhetsvolym.
Källa: mc2.chalmers.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Täthet; hur mycket någonting väger för en viss volym. Uttryckt i g/cm3 har flytande vatten en densitet på ca 1.0, medan kompakt is är något lättare med omkring 0.9. Densiteten hos nyfallen snö varierar mellan ungefär 0.1 och 0.3, vindpackad snö kan nå 0.4, medan firn ligger på 0.4-0.6. Vit firnis med många luftbubblor har sådär 0.75, medan blå glac [..]
Källa: glacierglen.ljungstrand.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Materialets vikt per volym. Anges i kg/m3
Källa: kgbse.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


täthet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Fargetetthet, svertningsgrad (eng. «density»).
Källa: zum.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


Förhållandet mellan en kropps massa (vikt) och dess volym. En blandning bestående av fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i vätska eller gas.
Källa: beckers.se (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


täthet, molekyltäthet
Källa: prettyogr.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

densitet


anger en volyms vikt i g/cm³ eller kg/m³ vid en viss temperatur. Ersätter de tidigare benämningarna specifik vikt och täthet 
Källa: preem.se (offline)

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


en storhet, anger massa per volymenhet | :''–Is har faktiskt lägre '''densitet''' än flytande vatten.'' | :''–Det är därför is flyter på vatten.'' | täthet
Källa: sv.wiktionary.org

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Täthet, i fysiken massa per volym för ett ämne.
Källa: energimyndigheten.se (offline)

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Kvot av massa och volym (kg/m3).
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Massan av en substans per volymsenhet. För fasta ämnen eller vätskor uttrycks densiteten oftast i g/cm3 eller g/ml.
Källa: school.chem.umu.se (offline)

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


1. För papper ett inverterat värde på bulken eller ett värde för papperets kompakthet eller specifika vikt. Tekniskt uträknas densiteten som ytvikten dividerad med tjockleken. 2. Vid tryckning ett mätvärde på tryckfärgsintensiteten på papperet. Vid tryckning av svartvita bilder på högklassigt bestruket papper bör densiteten ligga kring 1,8–2,2. 3. [..]
Källa: pamedia.se (offline)

24

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet; densiteten påverkar sål [..]
Källa: sv.wikipedia.org

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Ett materials förmåga att absorbera ljus, tex tonomfånget.
Källa: mediagraphic.se

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Fargetetthet, svertningsgrad (eng. «density»).
Källa: zum.no

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Storhet som utgör kvot av massa (1) och volym
Källa: nyteknik.se (offline)

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Kvot av massa och volym hos ett material med enheten kg/m3. Se sidan Egenskaper hos barrträ – Styrka, Trä och fukt, Träskydd och Hållfasthetssortering.
Källa: svenskttra.se (offline)

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Ett annat ord för täthet, som är ett mått på t.ex laddningstillståndet i elektrolyten i ett blybatteri. Densiteten (här syratätheten) för ett fullt laddat blybatteri ligger på 1,28 gram/cm3 medan ett urladdat ligger runt 1,10. Mäts med aerometer eller densitetsprovare. Densitet (energidensitet) används även som begrepp för att visa hur ”effektivt” [..]
Källa: celltech.se (offline)

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Densitet eller volymmassan är en SI enhet och är ett mått på ett specifikt ämnes täthet dvs massa per volymenhet. En synonym till densitet som ibland kan förekomma är specifik vikt.
Källa: dimensionera.se

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Vikt/volym. Anges i kg/m3.
Källa: creando-training.se (offline)

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Massan av en substans per volymsenhet. För fasta ämnen eller vätskor uttrycks densiteten oftast i g/cm3 eller g/ml.
Källa: anachem.umu.se

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Vikt per volymenhet - det vill säga hur mycket 1 m3 av ett ämne väger. Rent vatten har densiteten 1000 kg/m3.
Källa: karlshamn.se (offline)

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

densitet


Anger hur mycket en viss volym av ett ämne väger, i allmänhet anges den i kilogram per liter, eller per kubikmeter. Densiteten minskar i allmänhet något med ökande temperatur. Alkylatbensin har densiteten 700 kg/m3, medan vanlig bensin ligger något högre, 740 kg/m3. Densiteten hos vanlig bensin kan dock variera mellan 720 och 775 kg/m3.
Källa: aspen.se (offline)

35

0 Thumbs up   3 Thumbs down

densitet


Beskriver hur kompakt kartongen är. Mäts i kg/m3.
Källa: fiskeby.com (offline)

<< atmosfär massa >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse