Betyder koncept
Vad betyder koncept? Här finner du 11 definitioner av koncept. Du kan även lägga till betydelsen av koncept själv

1

1   0

koncept


originell idé om hur något kan se ut och fungera
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   1

koncept


En genomtänkt helhetslösning av till exempel en butik. Butikskonceptet är allt som möter besökaren i butiken: butiksplanering och inredning, sortiment, kundbemötande, exponering.
Källa: butiksbanken.se

3

0   0

koncept


, utkast, manuskript; inom förvaltningsrätten vanligen ett förberedande utkast, manuskript eller annat underlag för en senare upprättad handling.
Källa: ne.se

4

0   0

koncept


, utkast, manuskript; inom företagsekonomin en bärande idé eller grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet ska kombineras eller samordnas.
Källa: ne.se

5

0   0

koncept


Ett koncept är en övergripande och bärande idé. Begreppet används inom flera ämnesområden, till exempel: inom förvaltningsrätt för att beskriva ett utkast. Ett koncept kan även avse en tän [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

koncept


Koncept är kopior på utgående handlingar som arkivbildaren sparar. Koncept finner man i handskrivna koncept, brev- och kopieböcker, olika kopior av skrivelser och rapporter som sparas hos avsända [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

koncept


Idéinnehåll eller plan som ofta visualiseras och som visar en produkts, tjänsts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper. Ett designföretag visar ofta ett antal designkonc [..]
Källa: svid.se

8

0   0

koncept


idé, tanke
Källa: sprakochfolkminnen.se

9

0   0

koncept


Ordklass substantiv ● utkast till något skrivet e.d. ● allmän plan för viss ny produkt som innehåller de grundläggande egenskaperna, vilka särskilt utmärker produkten framför andra produkt [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

koncept


Beskriver lösningen på problemen utpekade i kundresan. Koncept redovisar (visuellt och verbalt) de viktigaste och bärande idéerna i lösningen. Konceptet levereras som PDF:er och är en del av slutrapporten. Kvalitativ research Syftar till att samla en fördjupad förståelse av mänskliga beteenden och orsakerna till dessa beteenden. I kvalita [..]
Källa: transformatordesign.se

11

0   0

koncept


idé
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

Lägg till betydelsen av koncept
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< tysklärare rysa >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse