Betyder Sveda och värk
Vad betyder Sveda och värk? Här finner du 7 definitioner av Sveda och värk. Du kan även lägga till betydelsen av Sveda och värk själv

1

2   1

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”l [..]
Källa: aklagare.se

2

0   1

Sveda och värk


Sveda och värk – Sveda och värk är en ideel skada, som inte direkt kan uppskattas i pengar. Till sveda och värk räknas smärta och fysiskt obehag.
Källa: internetjuridik.com

3

0   1

Sveda och värk


Sveda och värk är i juridik fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur för vilket en part kan begära skadestånd enligt 5 kap. 1 § 3 p. skadeståndslagen (1972:207). Det skall alltså ha [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   1

Sveda och värk


Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.
Källa: afaforsakring.se

5

0   1

Sveda och värk


Personligt lidande under den akuta sjuktiden efter ett skadetillfälle. Lidandet kan vara fysiskt eller psykiskt. I skadeståndssammanhang kan ersättning utgå för sveda och värk.
Källa: helpforsakring.se

6

0   2

SVEDA OCH VÄRK


Skada som inte kan mätas direkt i pengar och grundar sig i någon form av smärta eller annat obehag under den akuta tiden. Sådan skada kan vara möjlig att yrka skadestånd för.
Källa: svaronline.se

7

1   3

Sveda och värk


Om någon blir skadad i samband med ett brott kan ersättning utgå för sveda och värk. Skadeståndet avser den akuta sjukdomstiden. Om skadan får varaktiga följder kan ersättning utgå för ”l [..]
Källa: alltomjuridik.se


Lägg till betydelsen av Sveda och värk
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Successionsrätt Sveriges rikes lag >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse