Betyder koncern
Vad betyder koncern? Här finner du 24 definitioner av koncern. Du kan även lägga till betydelsen av koncern själv

1

0   0

koncern


moderbolag och dess dotterbolag
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

koncern


En koncern är ett samlingsbegrepp på ett moderbolag och dess dotterbolag ihop.">Koncern
Källa: riksbank.se

3

0   0

koncern


Ett eller flera aktiebolag som är förenade genom ett moder eller dotterbolagsförhållande och under gemensam ledning.
Källa: almi.se

4

0   0

koncern


Flera företag som lyder under en gemensam ledning. Varje bolag inom en koncern är en självständig juridisk enhet.
Källa: finansportalen.se

5

0   0

koncern


Två eller fler företag som har en gemensam ägarstruktur och ledning.
Källa: verksamt.se

6

0   0

koncern


två eller fler företag som har en gemensam ägarstruktur och ledning
Källa: bolagsverket.se

7

0   0

koncern


Ett bolag som består av ett moderbolag och ett eller flera dotterbolag.
Källa: skagenfonder.se

8

0   0

koncern


, benämning på en grupp företag med gemensam ledning av ett av dem, moderbolaget.
Källa: ne.se

9

0   0

koncern


Koncern (uttal -sä'rn, även -sö'rn) är en associationsrättslig term för en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet. Det grundas på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolagen. [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0   0

koncern


En ekonomisk enhet under gemensam ledning (koncernledning) bestående av två eller flera juridiskt sett självständiga företag vanligen aktiebolag.
Källa: starta-eget.se

11

0   0

koncern


Flera företag som lyder under gemensam ledning. Varje företag inom en koncern är en självständig juridisk enhet.
Källa: avanza.se

12

0   0

koncern


Sammanslutning av företag. Koncernen består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Dotterföretagen ägs helt eller delvis av moderföretaget.
Källa: ung.lo.se

13

0   0

koncern


Två eller flera företag som har samma ägare och ledning.
Källa: innovationonline.se

14

0   0

koncern


två eller fler företag som har en gemensam ägarstruktur och ledning
Källa: halmstadsnaringsliv.se

15

0   0

koncern


En koncern består av två eller fler bolag som står under en gemensam ledning. Ett av bolagen (= moderbolaget) har direkt eller indirekt kontrollen via rösträttsmajoritet över de andra bolagen (= dotte [..]
Källa: ekonomikurser.se

16

0   0

koncern


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

17

0   0

koncern


Ordklass substantiv ● företagsenhet där ett bolag behärskar ett eller flera andra bolag genom aktie- eller rösträttsmajoritet
Källa: ordbok.mkforlag.com

18

0   0

koncern


Juridiska personer som enligt aktiebolagslagen eller försäkringsrörelselagen är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra.
Källa: helpforsakring.se

19

0   0

koncern


Moderbolag och ett eller flera dotterbolag bildar tillsammans en koncern.
Källa: svaronline.se

20

0   0

koncern


Flera företag som lyder under gemensam ledning. Varje företag inom en koncern är en självständig juridisk enhet.
Källa: svaronline.se

21

0   0

koncern


En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grund [..]
Källa: bolagsratt.se

22

0   0

koncern


En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.
Källa: bolagsassistans.se

23

0   0

koncern


En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.
Källa: bolagslagret.se

24

1   2

koncern


Koncern är en typ av företagsgrupp gemensam i Europa, särskilt i Tyskland. Det härrör från sammanslagningen av flera juridiskt oberoende företag till en enda ekonomisk enhet under enhetlig förvaltning. En koncern består av ett kontrollerande företag och en eller flera kontrollerade företag. Förhållandet mellan de kontrollerande och kontrollerade företagen baseras på de faktiska affärs- och förvaltningsrelationerna, till skillnad från moderföretag och dotterbolag som är relaterade till aktieägande och rösträtt.
Natasa O. - 8 oktober 2017

Lägg till betydelsen av koncern
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Södra triangeln moderbolag >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse