Betydelse-definition.com

På Betydelse-definition.com kan du söka i flera ordböcker samtidigt. Tusentals av betydelser i vår sökmotor var tillagda av besökare som dig. Alla ord och definitioner är välkomna. Det kan vara betydelser av svåra ord, namn, slang, utländska ord eller till och med ord du har hittat på själv. Gör oss och andra besökare glada och lägg till ett ord! Lägg till betydelse.


Sök i 3.197.495 betydelser



Senaste definitionerna

0   0

kutym


Används i portugiskika språket " custume" som betyder vana
 Francisco  Slå på 2016-04-17

0   0

hång


åpen; används i Göteborg bland annat och har samma (?) betydelse
kalle Slå på 2016-04-08

0   0

vocem jucunditatis


En av betydelserna är född efter faderns bortgång enligt min dök kung samt något med femte söndagen efter Påsk bönesöndagen något...


Den dagen har en viss Valborg har namnsdag i svenska kalendern


En av betydelsen är född efter faderns bortgång men har även något med femte söndagen eftef påsk att göra den s k bönedöndagen när Valborg har namnsdag...
Maria Sandberg  Slå på 2016-04-07

0   0

Otaheiti


Säger man åt Otaheiti så menar man hur ångt bort som helst.
Bosse Slå på 2016-03-25

1   4

ville


Kungen, legenden. Han har oftast stor dase och är bäst på allt, bättre än Niklas Felix o Samuel så get rekt
 Ville Slå på 2016-03-24

2   3

Fångeshandling


Kort sagt: En skriftlig handling som styrker en persons äganderätt (fång) till viss egendom.
De flesta associerar ordet med ett köpebrev vilket styrker äganderätten för den nya ägaren vid förvärv av fast egendom. Fångeshandlingar finns även i andra sammanhang såsom ett testamente vilket styrker arvtagarnas respektive äganderätt till viss egendom eller ett gåvobrev, pantbrev etc.

Dessa finns då somliga anser sig ha rätt till en bit av allas jord genom en text på en bit papper. Det råder delade meningar om huruvida någon egentligen kan besitta äganderätt över jord.
Fastighetsjurist Slå på 2016-03-19

1   1

Cedergren


Namnet Cedergren kommer ifrån trädet ceder.
Äkta" ceder (släktet Cedrus) växer vid Medelhavet och öster därom.
Träd är en symbolik för vishet, styrka och odödlighet.
Cedergren Slå på 2016-03-17

0   2

Java Spaces


render-triggers:
#- playermove
#- playerjoin
- blockplaced
- blockbreak
- leavesdecay
- blockburn
- chunkgenerated
- blockformed
- blockfaded
- blockspread
- pistonmoved
- explosion
#- blockfromto
#- blockphysics
- structuregrow
- blockgrow
Anonym Slå på 2016-03-16

0   0

Social död


Social död. Innebär att du förlorar din status, ställning i det sociala livet och blir utfryst.

Fenomenet "Social död" sker när något enligt sedvänja/norm överträds/bryts inom det befintliga sociala "rummet"/gruppen/kretsen.
Anonym Slå på 2016-03-14

0   0

avbräck


Bryta av ett pågående förlopp tillfälligt eller definitivt.
Lena Fyrberg Slå på 2016-03-11

0   0

et consortes


Med vänner .Med kamrater. Med kumpaner.Med anhang.
 Stefan Pettersson  Slå på 2016-03-08

0   0

näpen


nätt, behaglig, gullig, fin, söt, nätt, behaglig, gullig, fin, söt.
Olle Slå på 2016-03-07

0   0

th


En fälttävlans klass. .
Anonym Slå på 2016-02-29

3   9

vrf


Vrf är en förkortning för varför. lalalalalalalalalalalalalalalalalalala
nonno Slå på 2016-02-26

2   0

Gröntvättning


Greenwashing, grönmålning eller gröntvättning innebär att den som bedriver miljöfarlig, eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring. De kan framhäva någon miljöåtgärd de gjort, som dock kan vara obetydlig jämfört med andra miljöstörningar företaget orsakar.
Anonym Slå på 2016-02-25

0   4

Träningsbelastning


Patata patata pratstund vid den gamla goda Ångermanland i den med en orre Hasses att du har du minst anar det var det du länk i ph för att ni får se om du vill ha något att göra mål och hård kritik av Israel är du ghetto i ph förutom sned och det finns en hel dag i ph för en orre Harald Cederlund och jag vet att det var en potatis skulle jag är du ghetto och jag vet inte
 batata Slå på 2016-02-24

0   0

kanji


Karate
Anonym Slå på 2016-02-12

0   0

umma


Puss på Malayalam (språket som talas i Kerala, Indien)
Linda Slå på 2016-02-02

0   0

väbel


Hej, eftersom jag är en av de sista väblarna i svenska armen så kan jag berätta att jag var Bataljonsplatschef med ansvar för millitärsäkerhet. Utbildad på I11 och I3 i början på åttiotalet.
Grad : Sergant. Närstridsutbildad.
 Patrik B Slå på 2016-02-02

0   1

Subklinisk


Inflammationen är så lindrig att man inte fäster uppmärksahet vid den
Rafaela Slå på 2016-02-02



Sida:   1 2 3 4 5 6 7 8 9