Betyder Patriarkat

Vad betyder Patriarkat? Här finner du 18 definitioner av Patriarkat. Du kan även lägga till betydelsen av Patriarkat själv

1.

2   0

Patriarkat


Patriarkat och patriark (av lat. patriarcha) är begrepp med flera innebörder.
Källa: sv.wikipedia.org

2.

2   0

Patriarkat


Patriarkat syftar inom kyrklig administration på det område som förvaltas av en patriark. Ordet kommer ur grekiskan och betyder "fadersvälde". Under perioden 100-300 e.Kr. utkristalliserades tre viktiga organisatoriska centra inom den tidiga kyrkoorganisationen. Biskoparna av Rom, Alexandria oc [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3.

0   0

Patriarkat


Ett begrepp som numera, till viss del, ersatts av genussystem och könsmakt. Betyder att samhällsordningen är sådan att män överordnas kvinnor och manliga beteenden värderas högre än kvinnliga. Enligt patriarkatsteorin blir kvinnorna inskolade i patriarkatet av alla delar av samhället och [..]
Källa: lansstyrelsen.se

4.

0   0

patriarkat


mansvälde
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

5.

0   1

patriarkat


Patriarkat (av medeltidslat. patriarcha´tus) avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Med [..]
Källa: genus.se

6.

0   1

Patriarkat


den manliga släktskaps- och samhällsstrukturen är allenarådande, vilket medför att kvinnans mänskliga rättigheter åsidosätts lagligt eller olagligt dvs. i praktiken. Patrilineär eller patriarkal struktur har ett starkt samband med den sociala och ekonomiska organisationen samt religiösa s [..]
Källa: gunilla.hultgren.forfattare.info

7.

1   2

Patriarkat


Patriarkat är
Ett påhittat ord taget från kyrkans värld som kronan på verket i en härskarteknik skapat av ”genusvetare”. Syftet mer patriarken är att framställa kvinnan som offer och därför rättfärdiga dem att kunna kräva mer helt i stil med George Orwell Djurens gård, även kallad Djurfarmen.
Boken är en beskrivning av den kommunistiska revolutionen och återanvänds nu som narrativ för att skapa en liknande samhällsordning i Sverige idag, medan vanliga människor inte bryr sig och än så länge har de lyckats bra. Samtliga högre lärosäten har numera genusutbildningar för skattepengar (ca 250 milj kr/år), vi har världens första feministiska regering samtidigt som resten av världen alltmer förkastar ”feminismen” som ideologi. Vad ännu värre är, samtliga main stream-medier tvångsmatar oss med feministiska perspektiv, på bekostnad av jämställdhet och varje man med åsikter tystas ”en masse”.
Kanske gillar vi hokus pokus i Sverige och det var anledningen till att vi höll fast vid frenologi och det rasbiologiska institutet och tror på spöken och andar?
Genusvetenskapen borde omgående få möta samma öde. Våra ungdomar mår absolut inte bra av att utnyttjas som nyttiga soldater i socialmarxisternas kamp om makten. Pojkarna tar livet av sig, flickorna ser inbillade våldtäktsmän överallt och snart kommer de inte kunna umgås med varandra alls.
Vilka är det som ska ta hand om reproduktionen sen? Vi föder redan för lite barn och förstföderskorna i Sthlm är i snitt 37 år idag. SÅ lång tid tar avprogrammeringen av 70-talisterna och då hade denna rörelse bara börjat.
 Jari Raivio Slå på 2016-04-24

8.

0   1

Patriarkat


Patriarkat betyder "fadersvälde" och kommer av grekiskans πατριάρχης (patriarkhēs). Definitionsmässigt är det ett samhällssystem där män har den primära makten och de flesta ledande positioner inom politiska-, ekonomiska-, religiösa-, sociala-, eller finansiella institutioner domi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9.

0   1

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och eko-nomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: regiongavleborg.se

10.

0   1

Patriarkat


 - ett begrepp för att förklara de samhällssytem som leder till att män överordnads i samhället genom normer och strukturer som vi föds in i och tillsammans upprätthåller, tills dess att vi börjar ifrågasätta. Exempelvis finns det ett omotiverat lönegap mellan kvinnor och män, trots a [..]
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

11.

0   1

Patriarkat


en samhällsordning som domineras av män där kvinnor är subordinerade
Källa: queerfem.se

12.

0   1

Patriarkat


En samhällsordning som ger män mer social, ekonomisk och politisk makt än kvinnor.
Källa: amrahamra.wordpress.com

13.

0   1

Patriarkat


Patriarkat avser familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet. Patriarkat har allmänt använts som sa [..]
Källa: jamstall.nu

14.

0   1

patriarkat


Termen används både sociologiskt och antropologiskt, och beskriver hur män innehar makten i exempelvis ett samhälle eller på en arbetsplats.
Källa: sydsvenskan.se

15.

0   1

Patriarkat


Familje- och/eller samhällssystem där den sociala, politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män, och där följaktligen varken kvinnor eller yngre män deltar i det formella beslutsfattandet.
Källa: jamstalldbarnomsorg.ax

16.

0   1

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

17.

0   1

Patriarkat


Borgarklassens maktutövning är inte den enda förtryckande strukturen. Under klassamhället lever kvinnor i alla sociala grupper under ett specifikt patriarkalt, manschauvinistiskt förtryck. Arbetarkvinnorna utsätts även för den kapitalistiska exploateringen, något de givetvis inte delar med [..]
Källa: arbetarmakt.com

18.

0   1

Patriarkat


Den maktstruktur i samhället som upprätthåller att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp och att män ska ha mer resurser, makt och inflytande än kvinnor.
Källa: teachers.intrasocial.com


Lägg till betydelsen av Patriarkat
Betydelse
NSFW/18+
Antal ord

+ Fler val
Namn:
E-post (*Valfritt)
 

<< Kön Gardering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse